Hayat Kurtarma Sanatı Üzerine

Ekleyen | Yayın tarihi:2014-04-26 12:25:29

 

 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ; küresel plan hedeflerinde her bir kişinin hayat kurtarma potansiyeline sahip olduğundan bahseder . İlk Yardım uygulama becerileri kazandırmak sadece bir ödev değil daha güvenli ve sağlıklı toplumlar sağlamak adına her bireyin sahiplenmesi gereken bir sorumluluktur .

 

Ülkemizde temel yaşam desteği uygulamaları 1999 depreminden sonra Kızılay’ın ” İlk Yardım Eğitimlerinin Standardizasyonu Projesi ” adıyla başlattığı çalışmalar sonucunda 2002 yılında hazırlanan ”İlk Yardım Yönetmeliği” ile tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, en az 16 saat süreli “Temel İlkYardım Eğitimi” sertifikası almış “İlk yardımcı” bulundurulması zorunluluğu getirilerek, ilk yardım eğitimlerinin yasal boyutta ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

  Yasal sınırlar çerçevesinde ilk yardım uygulama yetkisi sadece sertifikalı ilk yardımcılar tarafından yapılabilm
ekedir . Ancak herzaman heryerde ve belki de en yakınlarımızın bu uygulamalara ihtiyaç duyabileceği düşünüldüğünde bu durum ilk yardım öğrenme içgüdüsünden alıkoymamalıdır .
 
Hem bir YAŞÖM gönüllüsü hem de 6 yıldır kurumsal-sertifikalı ilkyardım eğitimleri veren birİ olarak bu eğitimlerin sivil toplumda da yaygınlaştırılması görüşündeyim . Bu bağlamda 10 katılımcı ile ilk atölyemizi 7 ekim de gerçekleştirdik . Temel yaşam desteği uygulamalarını da içine alan tüm ilkyardım konularının konuşulduğu atölye aktif katılımla dolu dolu geçti .

7 saat süren atölyemiz boyunca düşen enerjimizi ”gangnam style” dansıyla zirveye çıkarıp kah eğlendik kah hayat kurtarmak için dakikalarla yarıştık . Atölye sonunda katılımcıların acil yardım durumda yapılacaklar ile ilgili soru ve geçmiş tecrübeleri konusunda yaptığımız tartışmanın ardından doğru bildiğimiz yanlışları hep birlikte düzelttik. Artık kafalarda soru işareti ve endişe yoktu . Hayat kurtarmayı bilmenin gururu ve iç huzuru ile donanan bilinçli bireylerin özgüveni ise tarif edilemez.
 
Sağlıkla Kalın
Samime Durmaz 
 
YAŞÖM, Ekim 2012